สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-816619, 044-816620


image เอกสารแนบ